Jak to bylo s Floriánkem, pantátou Melichárkem babičkou u Vráže

Nejprve pár slov z románu Osudy dobrého vojáka Švejka, když se setkal Josef Švejk s hodnou babičkou někde u Vráže :

V lesíku čekal Švejk na babičku přes půl hodiny, a když se zahřál bramborovou polévkou, kterou mu přinesla chudák stará v hrnci ovázaném polštářem, aby nevystydla, vytáhla ze šátku krajíc chleba a kus špeku, zastrčila to všechno Švejkovi do kapes, pokřižovala ho a řekla, že má tam dva vnuky……“ a když mu dala dobrou radu: „..Tak ani tam nechodějí, jdou raději na Radomyšl, ale hledějí tam přijít kvečeru, to jsou všichni četníci v hospodě. Tam najdou v Dolejší ulici za Floriánkem takovej domek, dole modře natřenej, a ptají se tam na pantátu Melichárka. To je můj bratr. Že ho pozdravuju, a von jim už ukáže, kudy se jde na ty Budějovice.“…..

….Nakonec vytáhla z kapsáře u jupky korunu, aby si koupil v Malčíně kořalku na cestu, poněvadž do Radomyšle je dlouhá míle.

V Radomyšli Švejk našel k večeru na Dolejší ulici za Floriánkem pantátu Melichárka. Když vyřídil mu pozdrav od jeho sestry ze Vráže, nijak to na pantátu neúčinkovalo.
Chtěl neustále na Švejkovi papíry. Byl to nějaký předpojatý člověk, poněvadž mluvil neustále něco o raubířích, syčácích a zlodějích, kterých se síla potlouká po celém píseckém kraji.
„Uteče to z vojny, sloužit to tam nechce, a tak to chodí po celým vokolí, a kde může, tak to krade,“ důrazně řekl Švejkovi do očí, „každej z nich vypadá, jako kdyby neuměl pět počítat.
Jó, ba jó, pro pravdu se lidi nejvíc hněvají,“ dodal, když Švejk se zvedal s lavice, „kdyby takovej člověk měl čistý svědomí, tak sedí a dá si prozkoumat papíry. Když je ale nemá…“
„Tak spánembohem, dědečku.“

„I spánembohem a podruhý si přijdou na hloupějšího.“

Nabízí se otázka, zda Hašek někdy při svých toulkách před válkou podobnou anabázi nezažil a nenechal se svými zážitky inspirovat stejně tak, jako použil  ostatní,   v celém svém románu. Nechce se uvěřit, že by mohl něco podobného zažít v době, kdy už vojákoval v Českých Budějovicích v rámci přípravy na jatka první světové. Přibližme si stručně počátek Haškovy anabáze do tej války. Je známo,  že z Prahy odejel přímo do Českých Budějovic dne 17.2. 1915.

V Budějovicích, jako románový hrdina Marek, navštěvuje s“Krankenbuchem“ budějovické hospody. Když to prasklo, byl vyloučen ze školy jednoročáků a přeložen ke kuchyni. V dubnu si již léčí revma – následek jeho toulavých bot, v posádkové nemocnici. Na fotce je smutný Hašek označen křížkem. Fotka byla zveřejněná ve Světozoru 30.4.1915.   Jeho nemocniční  pobyt  popisuje Radko Pytlík v Toulavém houseti takto: Velitel nemocnice Mudr. Peterka mu byl nakloněn a snažil se jej udržet co nejdéle. Přeložil ho proto do rehabilitačního oddělení v baráku na Lineckém předměstí….. Jenže pohodlný pobyt v nemocnici si zkazil. Zdržel se společností ve vinárně Pod věží. Protože měl obavy vrátit se pozdě v noci do kasáren, vzal jej dopravní inspektor Šat k sobě do Protivína. Tam pobyl Hašek několik dní a pak se vydal pěšky do Budějovic. Stejně jako Švejk z Putimi do Putimi putoval i jeho autor vstříc neznámému osudu. To se muselo stát někdy počátkem května 1915, protože asi vpůli května již Hašek odjíždí se svou 11. marškumpanií na frontu.

Proč to ale všechno vyprávím. Můj kamarád Jomar Hønsi letos v létě t.j. v roce 2010, 95 let po Haškovi a Švejkovi, absolvoval pěšky téměř celou pouť,   popsanou Haškem v románu, jako Švejkovu budějovickou anabázi. A pochopitelně nemohl vynechat ani Radomyšl, aby se  pokusil zjistit, jak to bylo s oním Floriánkem, pantátou Melichárkem a Dolejší ulicí. Jak tam prováděl tuto špionáž, zjistil od místních obyvatel, že Dolejší ulice je dnešní Sokolská, a že U Floriánka se říká domu na rohu Kostelní ulice a Maltézského náměstí dodnes.

Jaké však bylo naše příjemné  překvapení, když se nám ozvala paní Ivana Síbková z Radomyšle: Moje maminka, za svobodna Marie Melicharová se narodila v roce 1915 a v tomtéž roce jejich rodinu navštívil pan Hašek… Moje babička mu uvařila bramborovou polívku a upekla vdolky, pohostila ho a nechali ho přespat na půdě. Byl tehdy vděčný i za půdu. V knize ale píše, že můj děda Václav Melichar – pantáta Melichárek ho s bandůrskou vyhnal. Česká televize už dvakrát točila pořad o cestování Švejka, takže navštívili i náš dům, který už stojí dál, než bývalá došková chaloupka. Vždy jsem je vlídně s mojí rodinou přivítala a po druhé jsem jim i navařila to samé co moje babička panu Haškovi.

Později mi napsala i dcera paní Ivany Síbkové, paní Ivana Jonová, která též připojila ony fotografie doškové chaloupky, pana Václava Melichara a záznam v čtenářském deníku Oldřicha Síbka: …..Kvůli návštěvě Jaroslava Haška u našich předků u nás byla párkrát natáčet televize. Poprvé to bylo v roce 1983, kdy ještě žila naše babička (maminčina maminka Marie Červenková, rozená Melicharová, dcera …Václava Melichara). Od té víme ten rok návštěvy J. Haška 1915.K tomu natáčení televize v roce 1983 se vztahuje třetí z příloh – je to zápis do čtenářského deníku mého bratra, Oldřicha Síbka; podepsali se tam tehdy členové štábu v čele s Jiřím Wimmerem….První televizní pořad se jmenoval „Anabáze dobrého vojáka Švejka“ a druhý „Náš venkov“.

Václav Melichar byl mistr kolářský. Jako kolář byl znám a vyhledáván dalekým okolím.

Ze všeho z toho plyne, že předlohou pro onu hodnou babičku byla právě manželka pana Václava Melichara a Václav Melichar pro pantátu Melichárka. To, že si ho přebásnil na mručouna a nelidu, se nesmí  jeho potomci na Haška zlobit. On už Hašek takový byl. Mystifikace, v geniálním a lidském  vyprávění.

S přispěním Ivany Síbkové, Ivany Jonové a Jomara Hønsi


Reklamy
Rubriky: Švejk a Hašek | Štítky: , , | Napsat komentář

Za pana Drašnera


Můj  K. k. Untersuchungsamt konečně nalezl, kdo to byl v rámci pražské policie, pan Drašner, jak o něm píše Jaroslav Hašek v „Osudech dobrého vojáka Švejka:

Jak sem chodil policejní komisař Drašner na policejní prohlídku a prostitutky jak se ho bály a skládaly na něho písničky s obsahem opačným. Jak právě jednou zpívaly chórem:

Za pana Drašnera
stala se tu mela,
Mařena byla vožralá
a Drašnera se nebála.

Vtom přišel Drašner se svým průvodem, strašný a neúprosný. Bylo to, jako když střelí do koroptví. Civilní strážníci seřadili to všechno do houfu. I on, Švejk, byl tenkrát v tom houfu, poněvadž při své smůle řekl komisaři Drašnerovi, když ho vyzval, aby se legitimoval: „Mají na to povolení od policejního ředitelství?“

a také:
„…Poněvadž neměla knížku, tak ji při šťáře s druhejma podobnejma myšema pan Drašner zavřel, a Mestek měl po kšeftě.“


DrašnerDrašnera jsem nalezl v Adresáři královského
hlavního města Prahy a obcí sousedních z roku 1906. Já ho stále hledal jako policejního komisaře a on je veden mezi koncipisty, což byli úředníci i policisté na nižší služební úrovni, ale policejních zásahů –razií, šťár se účastnili.  Policejní pobytové přihlášky, které jsem nalezl toto také dosvědčují. První je z roku 1901, na které je uveden jako policejní koncipista, praktikant. Pobýval na Novém Městě Pražském č.p. 604 od roku 1901. je zde také datum narození 6.3.1877 a domovské právo do Nového Bydžova, kde se asi narodil. Tato přihláška též dokazuje že byl  v roce 1913 již policejním komisařem. asi v roce 1904 se oženil s Cili (Cecílií) Vackovou. V roce 1905 se jim narodila dcera Cecílie, ta však umírá v
roce 1905. Další policejní přihlášky doplňuji pro dokreslení jeho pobytů v Praze.

Další policejní přihlášky pana Drašnera Další policejní seznamy

Všimněme si však dalších jmen, které jsem v adresáři zvýraznil a která mají nějakou souvislost s Haškovým románem, nebo s jeho autorem :

Na stejné stránce je spolu s Ladislavem Drašnerem se nachází policejní ředitel Karel Křikava, dvorní rada. Hašek byl zatčen pro provokaci, jak to krásně popisuje Václav Menger: Vybral si zájezdní hostinec uValšů, kde bylo lacino a čisto. A protože byl už v ráži, zapsal se na přihlašovací lístek jako Ivan Feodorovič Kuzněcov, obchodník z Moskvy, a do rubriky „účel návštěvy“ napsal: „Revise rakouského generálního štábu“. Za několik hodin byl hotel obklíčen civilní i uniformovanou stráží a za chvíli nato vedl již Jaroslava jako špiona na rukou spoutaného celý kordon strážníků na policejní ředitelství. Jméno Karla Křikavy se objevuje o několik řádek níže:V tu dobu byla na ruských hranicích pro rakouskou armádu velmi vážná situace, tak vážná, že se hlavní štáb přestěhoval z Krakova do Těšína. A nejen to, ale i všechny státní úřady, tedy i pražské policejní ředitelství, se připravovaly na stěhování. Pražské policejní ředitelství se mělo přestěhovat do Mnichova. Z oken „čtyřky“ viděl Hašek s kamarády horečné přípravy. Obrovské bedny byly za dozoru samotného policejního ředitele Křikavy spěšně naplňovány balíky spisů. Stěhoval se především archiv. Hašek vylezl jak nejvýše mohl na okno a odtud křičel do dvora: „Pane policejní řediteli Křikavo, už jsou naši vojáci v Moskvě … ?“

Coby přednosta bezpečnostního oddělení je zde uveden Václav Olič, který vyšetřoval nejen vraždu spáchanou Aloisem Valešem ,o které se Hašek zmiňuje, když přivedli  Švejka k trestnímu soudu…K jednomu takovému pánovi přivedli Švejka k výslechu. Starší pán dobromyslného vzezření, který kdysi, vyšetřuje známého vraha Valeše, nikdy neopomenul jemu říci: „Račte si sednout, pane Valeš, právě je zde jedna prázdná židle.“ ale Václav Olič měl nemalý podíl na vyšetřování vykonstruovaného spiknutí tzv. Omladiny . Stejný název měl i anarchistický časopis, pro který Hašek v roce 1904 pracoval. Neméně zajímavá  je postava Karla Slavíčka, který později pracoval ve službách státní tajné policie a skutečně se uplatnil i ve službách policie Československé republiky společně se svým kumpánem Jaroslavem Klímou. Podrobněji o tom hovoří Zdeněk KárníkUsilovná snaha Klímy a Slavíčka stát se přijatelnými i pro službu v ČSR nakonec uspěla. Již v březnu 1919 se zástupce ministerstva vnitra ČSR dotázal, zdali během tamního vyšetřování vyšlo něco najevo, co by bylo na závadu dalšího využití vrchních policejních komisařů Karla Slavíčka a Dr. Jaroslava Klímy. Výbor 28. března odpověděl, že dává svolení „k prozatímní službě. Prozatímní proto, jelikož vyhledávání a vyšetřování není ještě skončeno. Tak bylo zpola vyhráno. Na základě dobrého zdání komise důvěrníků ze září 1919 byli oba vrchní komisaři přes různé časopisecké kampaně rehabilitováni.  Dr. Klíma nakonec udělal i velmi slušnou republikánskou kariéru, kdy  byl později jako jeden z nejzkušenějších československých policejních úředníků vyslán ve funkci zemského policejního prezidenta na Podkarpatskou Rus.

A takto o nich hovoří Jaroslav Hašek: Státní policie dodávala také na garnison materiál, pánové Klíma, Slavíček & Comp. Vojenská censura dopravovala sem autory korespondence mezi frontou a těmi, které doma zanechali v zoufalství. Sem vodili četníci i staré výměnkáře, kteří posílali psaní na frontu, a vojenský soud házel jim na krk za jich slova útěchy a líčení bídy domácí po dvanácti letech.

 

Potom je zde ještě jméno Demartini. ale tím jsem se již zabýval v článku Demartini & Demartinka .

 

Na dalších stránkach jsou zvýrazněna jména Ladislav Adamička,
byl údajně bratr hejtmana Adamičky od obou existují policejní přihlašky, kde
jsou v rubrice Charakter uvedena jejich povolání:

„To bylo za hejtmana Adamičky, to byl člověk úplně apatický. Když seděl v kanceláři, tu se obyčejně díval do prázdna jako tichý blázen a měl takový výraz, jako by chtěl říct: ,Sežerte si mě, mouchy.’ Při batalionsraportu bůhví na co
myslel. Jednou se hlásil k batalionsraportu voják od 11. kumpanie se stížností,
že ho nazval fähnrich Dauerling na ulici večer českým prasetem. Byl to v civilu
knihař, uvědomělý národní dělník. ,Tak se tedy věci mají,’ řekl hejtman Adamička tiše, neboť on mluvil vždy velice tiše, ,to vám řekl večer na ulici. Třeba zjistiti, zdali jste měl dovoleno vyjít z kasáren. Abtreten!’

Za nějaký čas dal si hejtman Adamička zavolat podavatele stížnosti.

,Je zjištěno,’ řekl opět tak tiše, ,že jste měl povolení vzdálit se ten den z
kasáren do deseti hodin večer. A proto nebudete potrestán. Abtreten!’

O tom hejtmanovi Adamičkovi se pak říkalo, že má smysl pro spravedlnost, milý
kamaráde, tak ho poslali do pole…“Posledním mužem policejní branže, který měl cosi do činění s Jaroslavem Haškem
byl JUDr Jaroslav Klíma. Opět se o něm zmiňuje Václav Menger v přímé souvislosti
s oním Haškovým incidentem v roli Ivana Feodoroviče Kuzněcova, obchodníka z
Moskvy: „Vždyť jsem si to myslel, že je to něco takového! No jo, pan spisovatel Hašek!“ uvítal jej policejní komisař dr.J. Klíma. „Co vás to, prosím, napadlo v této těžké době dělat nám takové obtíže?“
Hašek mlčel a udiveně se rozhlížel. Když Klíma svou otázku opakoval, odpověděl
mu zcela nevinně: „Nepanimáju!“ (Nerozumím.) Trvalo to hodně dlouho, než Klíma, nepřestávaje na Haška dorážeti po dobrém i po zlém, dostal z něho souvislou
českou větu. Zněla : „Jako řádný rakouský občan a poplatník pokládal jsem za svou povinnost, přesvědčiti se v těchto těžkých dobách, jak funguje státní policie.“

„To jste nemohl říci hned?“ rozzlobeně vyhrkl ze sebe Klíma. „Abyste věděl, že
funguje dobře – – – osm dní!“

Opět se dochovaly dvě policejní pobytové přihlášky tohoto policejního úředníka, který se též podílel na procesu s Omladinou a nakonec byl „prospěšný“ i v Československé policii po roce 1918, jak jsem již uvedl ve spojitosti s Karlem Slavíčkem.


Rubriky: Švejk a Hašek | Štítky: | 2 komentáře

Lidskými hnáty zúrodníme lán

Lidskými hnáty zúrodníme lán

Acht Pferde oder achtungvierzig Mann.

 Já jsem si vysvětloval tento Haškův verš z „Osudů dobrého vojáka Švejka“, jako poměr, jak správně pohnojit lán
lidskými či koňskými pozůstatky.

Hašek se však nechal inspirovat nápisem na transportním vagonu. Nápis, sice na německém vagonu je patrný na tomto obrázku vlevo: M.T.48M.6Pf. [což by mohlo být Militärisch Tracht 48Mann 6Pferde – Vojenský náklad 48mužů 6koní] .


Tak jsem doufal, že se něco o předpisu kolem počtu koní a mužů dozvím něco z muzeí a našich drážních úřadů. Odpověděli mi jen z ředitelství Českých drah a poslali mi ofocený předpis o popisu transportních vagonu, které sice potvrzují, že obdobně jako německé vagony, byly popisovány i vagony Rakousko-uherské monarchie, ale neřeší kolik bylo možno tohoto hnojiva naložit do konkrétních vagonů. Až bude  po rekonstrukci otevřeno Národní technické muzeum, tak tam s vnoučkem zajdeme a pokusíme se zjisti více. Bez zajímavosti není ani poměr 42 : 8 v úvodu kapitoly Přes Uhry:
Konečně se všichni dočkali toho okamžiku, kdy je nacpali do vagonů v poměru 42 mužů k 8 koním. Koním ovšem se jelo pohodlněji než mužstvu, poněvadž mohli spát vstoje, ale to nevadilo. Vojenský vlak vezl do Haliče opět novou skupinu lidí hnaných na jatky.

Rubriky: Švejk a Hašek | Štítky: , , | Napsat komentář

Demartini & DEMARTINKA

Čisté, útulné pokojíky zemského „co trestního soudu“ učinily na Švejka nejpříznivější dojem. Vybílené stěny, černě natřené mříže i tlustý pan Demartini, vrchní dozorce ve vyšetřovací vazbě s fialovými výložky i obrubou na erární čepici. Fialová barva je předepsána nejen zde, nýbrž i při náboženských obřadech na Popeleční středu i Veliký pátek.

Takto píše o panu Demartini Jaroslav Hašek, jež  se asi nechal inspirovat jménem vrchního komisaře Rudolfa Demartini, který žil na na Vinohradech, Mánesova ulice  1138 . S Haškem se určitě, s ohledem na Haškův vysoce kladný vztah k c. k. policii, několikrát setkali a určitě Haškovi toto jméno nedalo spát a použil ho v románu. V té době v Praze žilo necelých 250 nositelů jména Demartini, pro Čechy neobvyklého. Kdo chce, může si přečíst adresář policie z roku 1906, kde se vyskytují i další jména známá z románu např. Drašner, Adamička (bratr hejtmana Adamičky). Ale také Olič, který vyšetřoval vraždu v případu Valeš. Ten Olič, který vykonstruoval obvinění proti neexistující protistátní skupině Omladina. Ale také panové Křikava a Klíma, kteří Haška vyšetřovali, po vyhlášení mobilizace,  jako agenta Ruska.

Je ale také možné, že jeho inspirace byla v názvu usedlosti Demartinka, naproti které  Hašek přebýval, jak je patrné z policejního protokolu: Dne 9.2.1911 ve 3/4 na 2 v noci přestoupil novinový reportér Českého slova Jaroslav Hašek ……bytem na Smíchově č. 1125, zábradlí Karlova mostu,aby se odtud v sebevražedném úmyslu vrhl do Vltavy. Viz Haškova „Psychiatrická záhada„.

Dalším důležitým dokumentem potvrzující Haškův pobyt na tomto místě, je Haškova žádost o povolení provozovat jeho slavný „Kynologický ústav“.  Stejnojmenný název nese i jeho povídka a problematikou se zabývá i povídka „Můj obchod se psy“. Zahájení provozu tohoto ústavu je požadováno k datu 24.11. 1910, tedy dva a půl měsíce před pokusem o sebevraždu. Možná, že jedna z příčin byl neúspěch jeho „Kynologického ústavu“.

Nemyslím, že by název usedlosti Demartinka, byl v nějaké  přímé souvislosti se jménem toho tlustého pána, nebo s Rudolfem Demartini.

Více mi hlavou vrtá hlavou Haškův pobyt, který uvádí Radko Pytlík v „Toulavém Houseti“ k datu 4. 7. 1909, jako „Košíře (naproti remíze)“. Podívejte se na mapku: kde je košířská tramvajová remíza, a kde je Demartinka. Podle mého se jedná skutečně o dva nezávislé Haškovy pobyty v Praze.

A ještě mapka z roku 1840

A ještě něco k názvům košířských usedlosti. Ty vznikaly v době panování našeho osvíceného českého krále a císaře Karla IV, Lucemburského, otce vlasti, který uděloval práva zřizovat vinice do třech mil od města, s tím, že hospodářům propachtoval pozemky na zřizování vinic. Tak vznikaly usedlosti odvozené od jmen jejich hospodářů. V Praze se totiž nepilo jen pivo, ale i víno právě z těchto usedlostí, jejíchž vinice se rozkládaly na košířských a motolských stráních. Bohužel v dobách třicetileté války vinice postupně zanikali, protože došlo ke konfiskaci českého majetku a ten byl rozprodán, jak by se dnes vznešeně řeklo, zahraničním „investorům“. To byl osud i viničného domu Demartinka, který získal holanďan Van den Martin de Hoef-Huert. Odtud  Denmartinka, později Dommarlinka, Demartinka.

Přál bych nám Čechům, abychom znovu získali takového přísného, ale spravedlivého vladaře, jakým byl Karel IV.


Rubriky: Švejk a Hašek | Štítky: , | Napsat komentář

Jak jsem potkal Božinku…….

Když jsme s Jomarem tvořili mapu pobytu Jaroslava Haška v Praze podle knihy Radko Pytlíka „Toulavé house“, neměl jsem ani tušení, kde by mohla být v Praze na Smíchově, nebo v Košířích vila s tak krásným poetickým jménem Božinka. Netušil jsem ani proč se tak jmenuje.

Jaký vztah má Božinka k našemu bádání? Majitelem Božinky byl český cestovatel, etnoraf, botanik, spisovatel Alberto Vojtěch Frič, syn úspěšného pražského advokáta Vojtěcha Friče. Alberto, Haškův vrstevník a kamarád, často zval do Božinky bohémskou společnost, která se shromaždovala okolo Haška, E. A. Longena a jeho ženy Xeny Longenové. Když byl Hašek, někdy v první polovině roku 1913, podruhé vyhozen z redakce „Světa zvířat“, pro své pokračující mystifikace čtenářstva tohoto listu,  ujal se ho A. V. Frič, s cílem Haškovy převýchovy. Haškovi poskytl v Božince přístřeší i stravu, s jednou podmínkou. Přestane vymetat pražské lokály a věnuje se v této oáze klidu  toliko spisovatelské činnosti. Tento převýchovný akt dokumentuje Václav Menger ve své knize „Lidský profil Jaroslava Haška„. Haška, jak brzy Frič poznal, převychovat nešlo. Když vypil Fričovi celý vinný sklep, opustil Božinku i s Fričovými botami, které později zpeněžil. Frič byl však člověk velkorysý a Haškovi vše odpustil, zanechav nadobro jeho převýchovy.

A. V. Frič nebyl  žádný suchar. Až jednou budou genealogové bádat , kde se vzaly v DNA čistokrevných paraguayských  indiánů kmene Čamakoko, slovanské a keltské markanty vedoucí do Čech, je to právě Fričova zásluha. Někteří z nich mají totiž v žilách Fričovu krev.

Ze své třetí cesty do Paraguye sebou přivezl indiana Čerwuiše, který trpěl záhadnou nemocí, jež decimovala indiánský  kmen Čamakoko. Haška pobyt  Čerwuiše v Praze inspiroval k napsání povídek  „Indián a pražská policie“ a „Indiánská povídka“. Čerwuiš se vrátil úspěšně vyléčen do Paraguye spolu s Fričem na jeho čtvrté, předposlední cestě.

Je znám Fričův postoj  k německému nacismu. Nesl, podobně jako u Haška, známky šibeničního humoru a mystifikace. Karel Crkal v knize Lovec kaktusů píše: …Již před válkou byl u nás r.1935 zavražděn německý emigrant Formis, bojující proti nacistům. Frič na to regoval tím, že zveřejnil pojmenování jedné své rostliny jako Rebucia Adolf Hitler. Když se na Božince zastavil Formisův vrah spolu s německým velvyslancem a chtěli rostlinu vidět, Frič prohlásil: „Tak pánové by se rádi podívali na rebucii adolf hitler? Tak to je pěknej schour pánové. Podívejte se, tady ho mám, nekvete to, jen to krní. To není nijak zajímavá rostlina, asi mně co nejdřív chcípne.“…
….Na věčnou paměť nazval jeden rod kaktusů Gestapia. Ve svém systému jí zařadil hned vedle rodu Gangsteria…..

 

Ale vraťme se k mým omylům při bádání po vile Božince. Nejprve mě zmýlil sám Menger, který ji nazývá „vila Boženka“, ačkoliv jsem měl poslechnout Radko Pytlíka, který ji jmenuje správně. Jak jsem zjistil později, název vily nepochází od nějaké dívky Boženky, ale od jména původní viničné usedlosti, která se na tomto místě nacházela. Jméno dostala, obdobně jako ostatní košířské usedlosti, po svém novém majiteli Dominiku di Bossi v roce 1666. Odtud Bossinka, v roce 1840 již jako Božinka. Podařilo se mi vypátrat policejní přihlášku rodiny Fričovy, kde bylo popisné číslo 148, Smíchov. Den nahlášení pobytu je 7. 3. 1912. Vojtěch Frič je zapsán jako „Journalist“.  Když jsem v aktuálním katastru nemovitostí  Smíchova vyhledal č.p. 148, nalezl jsem ho „Na Malvazinkách“. A to byl ten můj velký omyl. Protože, již v té době zbořené Božince, bylo popisné číslo odňato a přiděleno na zcela jinou novostavbu. Potom se mi dostala do ruky mapa z roku 1938 a když jsem hledal usedlost Demartinku, čirou náhodou jsem Božinku objevil. Božinka přežila Friče asi o 60 let. Její poslední „majitel“ ji nechal zchátrat tak, že musela být zbourána. Dnes jsou zde pouze náznaky jejích zdí. Za krátkou chvíli zde nebude po vile, která měla mnoho společného s našimi kulturními dějinami zhola nic. Je rozhodnuto, bude tu stát nějaká sklobetonová obluda pro několik zazobanců. Inu dnešek si žádá jen bezohledný byznys. Není to škoda? Posuďte sami:

Pramen:http://smichov.blog.cz/0608/bozinka-sidlo-lovce-kaktusu s velice zajímavými ohlasy.

……a hledal psinec a redakci  „Světa zvířat“

Nebudu to prodlužovat. Zkrátka stejného omylu s popisnými čísly jsem se dopustil i při hledání vily redakce „Světa zvířat“ a její psinec. Tam jsem se dostal do ulice „Na Šmukýřce„. A opět mapa z roku 1938 mě vyvedla z omylu a pomohla nalézt alespoň číslo 908 tam, jak to uvádí Radko Pytlík. Víme tedy, kde byl psinec.  Vilu „Světa zvířat“ č.p. 909 jsem hledal na té staré mapě  v Bělohorské, dnes Podbělohorské ulici  bezvýsledně. Pokud platilo orientační číslo 14, jak jej uvádí Radko Pytlík, potom toto je to správné místo, kde stála vila „Světa zvířat“.

Rubriky: Švejk a Hašek | Štítky: , , , , , , | Komentáře: 1