Franta Strašlipka a jak to bylo se Švejkem

Motto

Když Švejka přivedli, požádal ho ve vrozené jemu roztomilosti, aby si sedl, a řekl:

„Tak vy jste tedy ten pan Švejk?“

„Já myslím,“ odpověděl Švejk, „že jím musím být, poněvadž i můj tatínek byl Švejk a maminka paní Švejková. Já jim nemohu udělat takovou hanbu, abych zapíral svoje jméno.“

Hledání Josefa Švejka v archivech

Úvodem

14.3. 1921. Už to bude celých dlouhých devadesát let, kdy Jaroslav Hašek spolu s Frantou Sauerem vydávají vlastním nákladem první sešit s Osudy dobrého vojáka Švejka. A od těch dob se honí čtenářstvu hlavou otázky: „Žije, nebo žil ten Švejk?“ „Byl sluhou u obrlajtnanta Lukáše a kam se poděl?“ „Kde se s ním Hašek setkal?“ „Nebo je Švejk pouhým produktem Haškovy fantazie?“ Na všechny tyto, a další otázky, lze odpovědět záporně i kladně, jako na většinu otázek kolem osoby Jaroslava Haška i jeho románu. Pokusím se to celé objasnit právě na postavičce našeho dobrého vojáka Švejka.

Švejk – to není zrovna běžné jméno. V telefonním seznamu Zlatých stránek jsem objevil pouhých deset nositelů, nositelek, tohoto slavného jména: po dvou v Kolíně, Ostravě, Vysokém Mýtě, po jednom Karlových Varech, Mladé Boleslavi, Pardubicích a obci Třibřichy. V Praze ani jeden. Jak tomu bylo v dobách starého mocnářství, v dobách, ze kterých nám zbylo tolik dokumentů, je možné po ledačem zapátrat. Nelze však pátrat jen po jménu Švejk. Musíme si uvědomit, že téměř každý ouřada byl Němec, a že úřední řečí byl hlavně německý jazyk. Proto je nutné hledat i různé další podoby tohoto jména: Šwejk, Schwejk, Schvejk, Sswejk, Ssvejk, ale i varianty odvozené od 2. pádu Švejka, Šwejka…., protože ženy jsou uváděny ne ve tvaru Švejková, jak jsme zvyklí dnes, ale běžně se právě používal tvar 2. pádu – např. Marie Švejka (koho žena?). Z toho často vznikaly zmatky, že potomci, kteří by se jinak  jmenovali Švejk, se nezřídka psali Švejka. Vrhnul jsem se hlavně na policejní pobytové  přihlášky uložené v Národním archivu ČR, které jsou digitalizovány, takže lze bádat z pohodlí domova. Bylo nalezeno celkem 18 listů s různými variantami jména Švejk.

Původ jména

Než začneme rozebírat jednotlivé přihlášky a hledat toho Švejka, který inspiroval Jaroslava Haška, rád bych se zmínil o pátrání po původu jména. V NKP jsem nalezl publikaci Antonína Kotíka z roku 1897 s obsáhlým názvem „Studie ku poznání příjmení československých, jejich hojnosti, rozmanitosti a namnoze zvláštního rázu a s pokusem o vysvětlení jich původu a smyslu.“ V této publikaci na straně 53 uvádí autor o původu jména Švejnoha toto: švej není nic jiného leč šují (levý a tedy nepravý, křivý, kosý); švejnoha tedy – křivonohý. Ostatní jména jsou nesložená, pocházejíce z jednoduchého švej s příponami ….-ka (švejka)...Tak lze vysvětlit i původ tvaru s příponou -k (švejk). Ve Vokabuláři jsem výraz švej ani šují nenalezl. Ostatní práce zabývající se původem českých příjmení uvádějí stejný původ jména, vycházeje zřejmě z  práce Antonína Kotíka.  Ještě by mohl být původ v německém základu slova schweig – mlč, od kterého jsou odvozena slova vyjadřující slova  tichý, nemluvný, mlčenlivý (když jsi tichý, nemluvný, může to okolí chápat jako křivost, neupřímnost). Ale to je jen moje amatérská úvaha. K povídavému a upřímnému vojákovi se ani jedno nehodí, ale příjmení vzniklé po charakteristických znacích předků si člověk nevybírá.

Eliminace

Abychom se v tom lépe vyznali, musíme si udělat trochu pořádek. Pokusíme se v prvním kole vyloučit ty švejkovské rodiny, které se s největší pravděpodobností nemohly s Haškem setkat. I když to s jistotou nemůžeme tvrdit nikdy, s ohledem na Haškův bohatý společenský život a jeho literární popularitu.

Švejk Josef  jako obchodník se dřevem

schwejka_josef_salmovska_reznicka.jpg

18.8.1890 1517/II [Praha, Nové Město, Salmovská], 11.1.1892 376/III [Praha, Malá Strana, Karmelitská], 1.12.1898 293/III             [Praha Malá Strana, Maltézské náměstí] ,23.2.1900 442/III [Praha Malá Strana, Vítězná, dříve Chotkova], 6.7.1907 1280/II [ Praha Nové Město, Řeznická]; Švejka Josef, ????, *1847; Josefa geborene Čermák, Gattin, *1859;Ullerich, Sohn, *1876; Josef, Sohn, *1878; Anna, Tochter *1881; Emilie, Tochter, *1892. Salmovskou ulici znal Jaroslav Hašek velmi dobře.  Nedaleko odsud, ve Štěpánské 542,  žil v letech 1891-93 a 1897 – 1899. Nedaleko v Lipové 1479 žil v roce 1893-94. Jak píše Václav Menger, prožíval zde i své první studentské lásky. A také  Salmovské věnuje jednu kapitolu svého románu. Proč si ale myslím, že to není námi hledaný dobrý voják? Protože v roce 1890 bylo Haškovi pouhých sedm let. Mohl se ale znát se synem Josefem Šejkem, kterému bylo 12 let. Určitě chodili do jedné školy. Ale pouhé dva roky, kdy se možná znali, nemohly mít hlubší význam pro vytvoření profilu románového Švejka. Asi se už nesetkali ani v době, kdy Švejkovi bydleli v Řeznické ulici a Hašek v poměrně vzdálené Milešovské a Čelakovského [dnes Jana Masaryka]. Ale kdož pak ví.

schvejka_dejvice.jpg

17.6.1892, Dejvice 189? [špatně čitelné. Dejvická, dnes nový dům], 29.2. 1894, Dejvice 205 [Nad Komornickou, ale ulice vznikla až v roce 1935]; Schvejka Josef  *1847, Holtzhandler [obchodník s dřívím]; Josefa, Gattin, *1853; Oldřich, Sohn * 1876; Josef, Sohn *1878; Anna, Tochter * 1881

Stejná rodina jako v předešlé přihlášce, pouze chybí syn Josef. Už mu bylo 24 let, mohl se odstěhovat? Byl na vojně? Objevuje se až na přihlášce z roku 1904 z Bubenče. Dejvice ovlivňují Haškův život až když se rozejde se svou ženou Jarmilou rozenou Mayerovou, která se po narození syna Richarda přestěhuje k rodičům do Dejvic. To ale bylo až v roce 1912.

svejka_josef_smichov.jpg

17.11.1899; 774 Sm [Praha Smíchov,Tomáškova]; Švejka Josef, Holzhändler, *1847;Josefa, Gattin *1854; Oldřich, Sohn *1876; Josef, Sohn *1878; Anna, Tochter *1881; Emilie, Tochter *1891

Ke Smíchovu měl Hašek kladný vztah. Vždyť zde zakládal s Jarmilou jejich kynologický ústav. Tady měl i psinec. Na Smíchov jezdil k Fričovi do vily Božínky. Ale to všechno zde bylo až za nějakých deset let.

svejka_josef_vinohrady.jpg26.5.1902 Vinohrady 464 [Francouzská, na místě je dnes nový dům z cca 1940], 29.11.1902 Vinohrady 793 [Budečská];Švejka Josef, obchodník s dřívím * 1847;Josefa rozená Čermáková *1853 manželka; Oldřich *1876, Anna *1881,Emilie 1891

Opět stejná rodina, tentokráte na Vinohradech a opět bez syna Josefa. Tady se Jaroslav mohl setkat se starým pánem, kterému bylo 55 let, kdežto Haškovi pouhých devatenáct. Hašek žil, v tentokrát nedaleké ulici  Čelakovského [dnes Jana Masaryka]. Jejich cesty s opět setkaly, ale  jen nakrátko, když Švejkovi bydleli v Budečské, tedy nějakých dvě stě metrů od Jaroslava Haška.

svejkova_josefa_bubenec.jpg9.9.1904 Bubeneč 165 [dnes Pětidomí],12.9.1905 Bubeneč 121[Čechova]; Josefa Švejková *1854 vdova, soukromnice; děti Josef *1878, Anna *1882, Emilie *1891
Na této přihlášce opět stejné rodiny se objevuje syn Josef, ale mizí starý pán. Zemřel. Pokud vím tak k Bubenči Hašek neměl žádný vztah. Za povšimnutí stojí, že se rodina stěhovala pětkrát, během čtrnácti let. Připomíná to věčné stěhování rodiny Haškových,  zejména Kateřiny a dětí, z finančních důvodů.

svejka_oldrich_bubenec.jpg

Totéž platí i o této přihlášce. Týká se opět stejné rodiny, ale už syna Oldřicha.

4.12.1905 Bubeneč 243 [Čechova];  Švejka Oldřich, obch. s dřívím, *1876; Emílie rozená Frodlová, manželka.

svejka_ullrich_holesovice.jpg6.8.1914, VII [Holešovice V Hájích, dnes V Háji]1070; Švejka Ullrich *1876,Holzgeschäft [obchodník se dřevem]; Franzicka g.[geboren] Hlaváček*1878;Sohn [syn] Ullrich*1904

A toto je poslední svědectví o rodině Josefa Šejka, obchodníka se dřevem, který asi nebyl inspirací Jaroslavu Haškovi,  i když se jeho cesty po Praze křížily s cestami  příslušníků této rodiny Švejkových – obchodníků se dřevem.


Švejk soustružníkem

Josef_Schwejka

20.8.1882 Praha I, 821 [Staré Město, nenalezeno],1.4.1889 Praha V,162 , 7.3.1891 Praha V, 240 [Josefov, obě čísla již neexistují] Josef Schwejka, metall????; *1851 Terezie geborene Pernet *1860, gattin; Aloisia *1882,†8.4.1889, Tochter

Tak nějak se mi nedaří přečíst tento záznam, hlavně povolání, kde jsem přečetl jen Metall. Proto jsem tohoto Josefa Schwejka zařadil mezi obráběče kovů. Z našeho hlediska je tento záznam bezvýznamný, protože tento Josef Schwejk zemřel v roce 1889, tedy v době, kdy je  Hašek v 1. třídě základní školy.

svejk_josef_liben2.jpg

4.3.1908 Ž. 342 [Žižkov, Koněvova, 1872-1940 Poděbradova], 13.8.1910, 814/VIII [Libeň Pod Hájkem do r. 1904 Šafaříkova],13.3.1911, 891/VIII[Libeň nenalezeno], 21.8.1912, 863/VIII [Libeň Hejtmánkova 1906 -1940 Dalimilova] ; Švejk Josef Metalldrechsler [soustružník kovů]*1872; Božena geb.[geborene] Popelka, Gattin *1877; Kinder Miroslava *1898, Vladimír *1903

Zde se jedná o další rodinu Josefa Švejka, soustružníka ze Žižkova a Libně.

svejk_josef_podebradova.jpg22.8.1908 K.495 [Karlín, Březinova, 1906-1940 Rokycanova],22.2.1909 K.110 [Karlín, Sokolovská, 1841- 1948 Královská], 20.11.1909 K. 504 Poděbradova [Karlín, dnes Šaldova]; Švejk Josef, soustružník kovů *1872; Božena roz. Popelková, manželka, pomocnice ku porodu *1877; dítky Miroslava *1898, Vladimír *1903

Stejná rodina tentokráte z Karlína. Nabízí se otázka, zda tento Josef  nemá nějakou souvislost s polním kurátem Katzem, ke kterému dobrý voják dovedl opilou eskortu a který svého času v Karlíně v Sokolovské ulici, tehdejší Královské, podle románu, žil. Je to však velmi nepravděpodobné. Vzhledem k neustálému stěhování rodiny.

svejk_josef_zizkov.jpg8.5.1910 Žižkov 1159 [Domažlická]; Švejk Josef, soustružník *1878; Božena roz. Popelková, porodní babička;děti Miroslava *1898, Vladimír *1903

Opět stejná rodina, tentokráte na Žižkově.

 

svejk_josef_liben.jpg

13.8.1910 814/VIII [Libeň Pod Hájkem],13.3.1911, 891/VIII [Libeň nenalezeno], 21.8.1912, 963/VIII [Libeň Kurta konráda, do roku 1940 Grégrova] Švejk Josef Metallschloser *1872; Božena geb. Popelka, Gattin *1877; Kinder Miroslava *1898; Vladimír *1903

Stejná rodina se přestěhovala do Libně.

Tady končí stopa po pátrání ve věci Josefa Švejka, soustružníka kovů. Jaký byl jeho další osud se lze jenom domnívat. Je pravděpodobné, že se zúčastnil bojů ve světové válce. Přežil její masakr?

Než se dostaneme v pátrání po Josefu Švejkovi do finále, doplním pro  úplnost  ještě poslední policejní přihlášku se jménem Švejk, která stejně jako již shora uvedené přihlášky nemá, s největší pravděpodobností, nic společného s Haškovým Švejkem:

svejka_aloisie_manzelka-svejka_aloise_st_mesto.jpg

27.6.1905 Praha I 807 [Staré Město, Anežská],8.2.1906 Praha VII Na Maninách 796 [Holešovice]; Švejka Aloisie geborene Teytz, Handelmanns? [obchodnice?] *1879


 

Přihořívá?

31.1.1913 Praha II 667 Hopfenštokova [Nové Město, dnes Navrátilova]; Švejk Stanislav, Abslovent d. Techn. Hochschule, ledig [svobodný] * 1890 ve Svaté Kateřině

Stanislav Švejk  byl od Haška mladší o 7 let. Hašek se nedaleko bývalé  Hopfenštokovy ulice narodil ve Školské ulici.. Chodil do školy ve Štěpánské. Ale právě ten věkový rozdíl vyvrací to, že se oba kdy setkali. Stanislav byl ale synem Josefa Švejka (*1865) a ten byl v roce 1907 zvolen za agrárního poslance do říšské rady a zde se asi opravdu činil. Výčet jeho hloupostí je zaznamenán v časopise Právo domova ze dne 14.2.1913. Poslanec Kalina označil tohoto Švejka za skvrnu české delegace. [Hodík, Encyklopedie pro milovníky Švejka, odkud je i fotografie]. Řada badatelů se domnívá, že právě blbost tohoto politika jej předurčila k obrazu našeho dobrého vojáka. Domnívám se, že tomu tak není, protože blbost politika může být předobrazem zase jen pro blbého politika a ne pro prostého obchodníka se psy, či důstojnického sluhu. Každý k svému.

Švejkovi z okolí hospody U Kalicha


roskovec_schwejka_nabojisti.jpg

Rodina jakéhosi Josefa Roskovce, který se oženil s Marií Švejkovou. Toto je první důkaz, že v okolí hospody U Kalicha Švejkovi žili. Jednak to bylo na adrese Ke Karlovu 461 , což je v podstatě za rohem. Původní dům byl asi zbořen, protože sloh nového domu odpovídá stavbám okolo roku 1930. Na této adrese žila také i Švejková Anna *1876 (viz další přihláška), to mohla být příbuzná této Marie. Rodina také bydlela na adrese Na Bojišti 463 . To je dům hned vedle hospody U Kalicha. Zde žila i rodina Pavlíny Jandové rozené Švejkové a hlavně Kateřina Švejková  se svými dětmi Josefem a Jindřichem viz poslední přihláška.

14.4.1880 až do 8.1.1883 Praha II, Sokolská 1264,1497, 1492. čislo 1458 nenalezeno.23.9.1883, 461/II Ke Karlovu, dříve U Karlova, 3.2.1908 463/II Na Bojišti; Roskovec Josef, Gürtner [páskař?] *1842, Marie geb. Schwejka *1841; Franz *1872, Josef * 1875

schwejka_anna_ii_-461.jpg6.9.1898 461/II [Praha II, Nové Město, Ke Karlovu, do roku 1940 U Karlova]; Schwejka Anna, ???arbeiterin, *1876,†6.10.1898. Pocházela ze Žiželic u Chlumce nad Cidlinou, stejně jako Kateřina Švejková viz poslední přihláška. Vzhledem k věku asi byla Anna dcerou Kateřiny a starší sestrou Josefa Švejka a Jindřicha Švejka.

 

23.9.1909 Praha, Nové Město 463 [Na Bojišti ]; Janda Rudolf, ???, *1884; Paoline geborene Švejka, *1887 viz 17

 

 

 

janda_svejk_kosire.jpg

poznámka:dříve Praha II č. 10 nové Na Bojišti;3.2. 1910, Koš. 255 [ Praha 5, Košíře, Plzeňská č.o.163] Janda Rudolf, obuvník, *1884; Pavlína roz. Švejková, manželka * 1887

Tady je pozoruhodné, že Jandovi se přistěhovali do Košíř v roce 1910. To zde měl Hašek nedaleko svůj Kynologický ústav Možná že se s Jandovými seznámil až tady, možná, že se znali už s Pavlínou dříve a přes ní se dostal k Josefovi, kdo ví.

 

Hoří?

Bez zajímavosti není pozůstalostní spis v AHMP Sig. D V 422 / 1926, kar. 361: Jedná se o pozůstalost Anny Švejkové, bytem Na Bojišti 463, žena vrchního číšníka, zemřela 23. 6. 1926 ve věku 47 let ( *1879) . Tady je velká pravděpodobnost, že ten vrchní Švejk pracoval vedle svého bydliště, v hospodě U Kalicha. Mohl tedy  Jaroslava Haška inspirovat. Až půjdu do archivu, tak ten pozůstalostní list prostuduji.

josef_svejka_bojiste_1892_to_je_on.jpg

13.6.1912 Wallstatt  [místo u hradeb] 463/II [Na Bojišti] ; Švejka Kateřina, * 1853, Private, led. [ledig – svobodná]; Josef, *1892; Heinrich [Jindřich] *1896

Pátral jsem v matričních indexech narozených farnosti Svatého Apolináře po jménu Švejk, ale neúspěšně.

Tady tento Josef Švejk je můj největší favorit , podle kterého Hašek svého románového hrdinu asi pojmenoval.

Moje důvody?

 • Byl Haškovým vrstevníkem (Hašek byl starší o 9 let)
 • Bydlel hned vedle hospody U Kalicha
 • V roce 1968 se objevil v časopise Květy ( musím dohledat) článek mně neznámého autora J.R. Veselého, který připomněl existenci tohoto reálného Josefa Švejka a připojil i fotografii z rodinného alba. Hašek se s tímto Švejkem měl seznámit v roce 1911. Podle J. R. Veselého byl pekařem,  zúčastnil  se i bojů v 1. světové válce, narodil se v r. *1892, byl i na Haškově pohřbu, zemřel v roce 1965. Na článek navazuje práce Sergeje Nikolského v časopise Česká literatura 4/1988, který rovněž musím prostudovat. J.R. Veselý asi nepracoval s archiváliemi, ale zřejmě to napsal dle přímého vyprávění Josefa Švejka.

Tak toto je zatím vše, co jsem o Švejcích v Praze vypátral. Jakmile něco dalšího zjistím, tak to sem doplním.

Pokračování příště

Povídání o Frantovi StrašlipkoviFrantišek Strašlipka byl skutečným sluhou o nadporučíka Rudolfa Lukase, velitele 11. marškumpanie, se kterou i Hašek odcházel na frontu jako ordonanac. Na fotografii, která pochází právě z této doby a je asi pořízena někde na jejich cestě na haličskou frontu,  je František uprostřed s cigaretou a vpravo je Jaroslav Hašek označen křížkem na noze.

Na Wikipedii jsem četl, že se Hašek a Strašlipka seznámili již před první světovou válkou. Strašlipka prý navštěvoval Hostinec U kalicha poměrně často, neboť zde pracoval jeho přítel, Josef Palivec, jako pomocný číšník. Jsou to konstatování, která lze již jen těžko ověřit. Píše se zde také, že byl před válkou cihlářem v Hostivici. Asi ani toto není přesný údaj, jak se pokusím vysvětlit dále. Je velmi pravděpodobné, že František Strašlipka byl pro Haška inspirací svým jednáním a upovídaností. Vždyť čteme li Haškovy první pokusy v povídkách o Švejkovi, tak si musíme všimnout, že  zde Hašek ještě nepoužívá ono Švejkovské „…to já jsem znal jednoho, kterej….“ a  tato různá Švejkova vyprávění a přirovnání dávají románu tu správnou šťávu.  A právě tak skvěle prý uměl vypravovat a přirovnávat i František Strašlipka.

Kdysi mně pan Šebela poslal výstřižek z Obrany lidu, která vyšla 30. 6. 1966 a v níž byl obsáhlý článek „Kdo byl Josef Švejk“ od Zdeňka Matouška. Pokusím se vybrat to hlavní, zejména z vyprávění sestry Františka, tehdy již osmasedmdesátileté Barbory Žáčkové a dalších sourozenců.

Strašlipkovi pocházeli z Hostivice u Prahy. Tady chodil Franta do školy. Po škole se učil v místní továrně na šrouby a nýty, ale když se jeho otec, Jakub Strašlipka, zranil v lomu, šel pracovat na jeho místo. Před válkou pracoval ve Zličínské cihelně jako topič, tedy ne jako cihlář, jak uvádí Wikipedie. Později byl zaměstnancem ruzyňského cukrovaru. To je tam, kde je dnes ruzyňská vazební věznice. Více o osudu ruzyňského cukrovaru se dočtete na stránkách o Liboci, na kterých také spolupracuji. Vida jak se mi to krásně prolíná. Ale vraťme s k Františkovi. Ten narukoval před 1. světovou na vojnu. Po vypuknutí války už odjíždí do tej války  jako burš s lajtnantem Lukasem na Srbskou frontu. V září roku 1914 Lukas onemocněl úplavicí, proto se vracejí do Českých Budějovic. Tam působil Lukas jako instruktor. V květnu odjíždějí spolu s XII. pochodovým praporem pluku 91 do výcvikového tábora v Brucku nad Litavou a odsud společně s Haškem na frontu v Haliči. František se zúčastnil bojů o Sokal dne 20. 7. 1915. Tady si vysloužil bronzovou medaili za statečnost jak to i dokazuje poznámka nadporučíka Lukase.  Jméno Františka Strašlipky je úplně dole. Naleznete zde i jméno Jaroslava Haška -stříbrná medaile a povýšení na svobodníka. Naleznete zde i další jména, která se vyskytují v románu: Vaněk, Biegler. O měsíc později již byli všichni v zákopech u Chorupan, kde 24..9. 1914, po nenadálém ruském útoku padne Hašek do zajetí společně s Františkem Strašlipkou, který neopomněl vzíti s sebou i Lukášovy kufry.   Paní Barbora Žáčková vzpomínala: Nadporučík Lukas tehdy psal: „Drazí rodiče, ztratil se mi Franc. Nestrachujte se však. Také se mi ztratil batoh s aprovizací…“

Zřejmě, podobně jako Hašek, skončil Strašlipka v nějakém zajateckém táboře a jako zajatec byl nasazen jako výpomoc na zemědělské práce. Když došlo mezi Ruskem a Rakouskem k jakési výměně zajatců, dostala se řada i na Františka. Ačkoliv se mohl zapojit do bojů proti Rakousku v rámci vznikajících legii, stesk po domově mu velel k cestě domů. Hašek v Čechoslovanu sice varoval  zajatce, že po návratu domů budou opět nasazeni na frontu, ale touha být doma byla silnější. Po návratu byl také okamžitě odvelen na italskou frontu, aby tam nastoupil coby topič v „odvšivovacím abtajlunku“. Tam mu jakýsi kadet vyčetl, že se   „tady flákat nebude, když se před tím flákal v zajetí“. A to neměl dělat, protože mu dal Franta po hubě. Pochopitelně, že musel „desentýrovat“ a dal se na útěk zpátky do Čech. Ale i tady mu hořela půda pod nohama. Proto se rozhodl utéci zpátky k Rusům, kam se, po velkém štěstí, nakonec dostal. Po
válce se vrací zpět do Hostivice, kde se nemalou měrou podílel na výstavbě nového Dělnického domu. Dokonce mu prý pomohla i jeho někdejší služba u Rudolfa Lukase, který, díky svým konexím, pomohl zprostředkovat hostivickým půjčku na výstavbu ve výši 200 000 Kč u Vinohradské záložny. Do dělnického domu se v šedesátých letech dvacátého století jezdilo na tancovačky a první koncerty bigbítových kapel. Já si pamatuji Rebels s Jiřím Kornem.  Dělnický dům v Hostivici již bohužel neexistuje. Vyhořel někdy na přelomu tisíciletí.


Počátkem třicátých let odcházejí Strašlipkovi z Hostivice  do Pleteného Újezda. To již František delší dobu pracoval na železnici a přes to si pronajal v Pleteném Újezdě hospodu. Takový zápřah nemohl dlouho vydržet. Za dva roky se stěhovali do Kročehlav „Na výhybku“ a odsud byl Strašlipka služebně přeložen do Veselí nad Lužnicí, kde pracoval až do své smrti jako topič na lokomotivě. Zemřel 21. září 1949 ve věku 59 let.

 

Licence Creative Commons Text Jaroslav Šerák, přihlášky NAČR Praha; Publikace: NKP; OL 30. 6. 1966; Jaroslav Hašek ve fotografii ČS 1959;

Příspěvek byl publikován v rubrice Genealogie, Švejk a Hašek se štítky , , , , , , , , . Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

3 reakce na Franta Strašlipka a jak to bylo se Švejkem

 1. Švejka napsal:

  Co jsem se všechno nedozvěděl – jjmenuji se totiž Oldřich Švejka!!!

  • Jary da napsal:

   Jestli Vaši předkové pocházejí z Nového Města pražského, nebo Žiželic, je velmi pravděpodobné, že Švejk je Váš prapředek, nebo prastrýc.

 2. Oldřich Švejka napsal:

  Je opravdu kouzelné,že se někdo věnuje – snad- mým neznámým příbuzným. Pečlivě budu další výzkumy sledovat.
  S pozdravem Oldřich Švejka, Pardubice,L.Matury 811, 6530 12.

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit / Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit / Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit / Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit / Změnit )

Připojování k %s